Dementie

Addenbrooke's Cognitive Examination Revised

testfiche
Afkorting: 
ACE-R
BeschrijvingTest: 

Er worden zeven cognitieve domeinen gescreend (oriëntatie, aandacht & concentratie, geheugen, woordvlotheid, taal, constructieve praxis en perceptuelevaardigheden). Er kan tevens  een MMSE-score uit afgeleid worden.

Meetpretentie: 

De ACE-R is een screeningsinstrument voor het cognitief functioneren bij ouderen. Het is een uitbreiding van de MMSE.  

Bruikbaarheid: 
De test heeft een hoge sensitiviteit (93%), maar lagere specificiteit (71%).
De test is goed bruikbaar in klinische settings.
Normering: 

Er zijn afzonderlijke normen per opleidingsniveau.

The Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale

testfiche
Afkorting: 
ADAS-Cog
BeschrijvingTest: 

De screeningtest bestaat uit de volgende onderdelen: taalvaardigheid (benoemen van objecten en vingers, woordvinding, taalbegrip en taalexpressie), geheugen (herhalen van instructie, onthouden en herkennen van een woordenlijst), praxie (constructieve en ideationele) en oriëntatie.

Meetpretentie: 

De ADAS-Cog is een screeningstest voor dementie.

Bruikbaarheid: 

De test differentieert tussen gezonde personen en personen met een matige en matig-ernstige dementie. De prestatie op de test correleert met leeftijd en opleiding. Een gestandaardiseerde testprocedure is niet voorhanden, waardoor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zeer wisselend is.

Normering: 

Geen