Rekenen

Tempotest Automatiseren

testfiche
Afkorting: 
TTA
BeschrijvingTest: 

Met deze test kunt u de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vaststellen en analyseren. De TempoTest Automatiseren is ontwikkeld voor kinderen in groep 3 (vanaf de maand januari) tot en met 8 van het basisonderwijs. In Vlaanderen: klas 3 tot en met 6 van het basisonderwijs. De test wordt afgenomen door de leerkracht. De test kan in het bijzonder een rol spelen bij het tijdig signaleren en diagnosticeren van rekenzwakke leerlingen in de eerste schooljaren, waarin het automatiseren en hoofdrekenen veel aandacht krijgen. De resultaten op de test kunnen verder geanalyseerd worden met een meegeleverd computerprogramma. Dit programma brengt de fouten per soort in beeld, weergegeven in een leerlingprofiel. Zo kunt u vaststellen waar de schoen wringt; het is uw aangrijpingspunt voor eventuele remedial teaching. Het leerlingprofiel is geschikt voor archivering en/of verwijzing.

Meetpretentie: 

De TTA stelt de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vast en analyseert deze.

Tempo-Test-Rekenen

testfiche
Afkorting: 
TTR
BeschrijvingTest: 

De Tempo-Test-Rekenen is bedoeld om te onderzoeken in welk tempo een leerling eenvoudige rekenkundige bewerkingen kan uitvoeren. Uit de uitslag van deze gegevens kan afgeleid worden in hoeverre er bij de leerling sprake is van automatisering van eenvoudige bewerkingen beneden de 100 (de bewerkingen zijn: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Het afnemen van de test kan individueel en in groepsverband plaatsvinden.

Door de landelijke genormeerde DLE-schalen is het mogelijk om vroeg te signaleren of leerlingen een achterstand hebben en om de vooruitgang van de leerlingen (zowel individueel als groepsgewijs) te bewaken. De test is geschikt voor gebruik binnen alle leerlingvolgsystemen die werken met DLE-schalen. De Tempo-Test-Rekenen bestaat uit een handleiding, een formulier en twee correctiemallen. Het testmateriaal mag voor eigen gebruik worden vermenigvuldigd.

Meetpretentie: 

Het vaststellen van het rekenvaardigheidsniveau van de elementaire bewerkingen.

Normering: 

landelijke genormeerde DLE-schalen

Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen

testfiche
Afkorting: 
CDR
BeschrijvingTest: 

Er zijn normale verschillen tussen kinderen op het vlak van rekenen. Deze verschillen kunnen echter in uitzonderlijke gevallen zo afwijkend en/of hardnekkig zijn dat we van een rekenprobleem of zelfs een rekenstoornis kunnen spreken. Om dyscalculie vast te stellen moeten we een aantal rekentets afnemen en gedurende 3 à 6 maand therapie/behandeling geven om de hardnekkigheid na te gaan. Om zicht te krijgen op de translatie van getallen en operatiesymbolen, het inzicht in de getalstructuur, het procedurele rekenen, de rekentaal (op micro- en mesoniveau), het omgaan met irrelevante informatie die vervat zit in opgaven, de mentale probleemrepresentatie en het schattend rekenen kan men de CDR-rekentests afnemen. De CDR zijn beschikbaar voor het 1ste tot en met 6de leerjaar. Op basis van de CDR kan men een taak- en foutenanalyse en een zwakte-/sterkteanalyse maken en vervolgens handelingsgericht een therapieprogramma opstellen, met het leerplan in het achterhoofd.