Visuele perceptie

Profil de Rendement Mnésique ('Rey Memory Scale')

testfiche
Afkorting: 
PRM
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 7 verschillende subtests: 5 herkenningstests en 2 korte- en langetermijn recalls.

Meetpretentie: 

De PRM meet verschillende processen van geheugencapaciteit, gaande van de visuo-verbale perceptie van gegevens tot een uitgesteld herinneren: het herkennen van visuele gegevens onder schematische vorm, het herkennen op basis van auditieve-verbale gegevens en het proces van de retro-actieve inhibitie. Er wordt een beroep gedaan op de visuele waarneming, het gehoor en de taal.

Visuele Perceptie Object en Ruimte

testfiche
Afkorting: 
VPOR
BeschrijvingTest: 

De VPOR is ontwikkeld om de visuele perceptie zo zuiver mogelijk te meten, waarbij de invloed van overige cognitieve vaardigheden zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Met dit neuropsychologisch onderzoek kunnen visuele en visueel-ruimtelijke stoornissen worden aangetoond.

Meetpretentie: 

De VPOR meet visuele perceptie en wordt gebruikt bij volwassenen met een cerebrale beschadiging

Normering: 

Britse normen voor patiënten met extra-cerebrale neurologische afwijkingen, onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen (< 50 jaar en 50 jaar).

Design Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
Design Fluency Test (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De Design Fluency Test is onderdeel van de D-KEFS testbatterij voor executief functioneren. De test meet vaardigheden als visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden. De test bestaat uit 3 verschillende condities waarin de cliënt in de 3 verschillende condities zoveel mogelijk patronen moet tekenen.

Meetpretentie: 

De Design Fluency Test is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen van 8-89 jaar (uitgesplitst over 14 leeftijdsgroepen)

Hooper Visual Organisation test

testfiche
Afkorting: 
Hooper VOT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 30 lijntekeningen, die elk een gemeenschappelijk object -zoals een appel of een bal- tonen dat in verschillende stukken is gesneden. De stukken zijn verspreid over de pagina, zoals delen van een puzzel. De taak van de cliënt is om te vertellen wat het object zou zijn, als de stukken terug correct in elkaar werden gezet.

Bekijk meer op: http://www.wpspublish.com/store/p/3081/hooper-visual-organization-test-v...

Meetpretentie: 

Detecteert neurologische stoornissen

Normering: 

Kinderen en volwassenen