Visuoconstructieve Praxie

Design Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
Design Fluency Test (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De Design Fluency Test is onderdeel van de D-KEFS testbatterij voor executief functioneren. De test meet vaardigheden als visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden. De test bestaat uit 3 verschillende condities waarin de cliënt in de 3 verschillende condities zoveel mogelijk patronen moet tekenen.

Meetpretentie: 

De Design Fluency Test is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen van 8-89 jaar (uitgesplitst over 14 leeftijdsgroepen)

Design Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
DFT
BeschrijvingTest: 

De cliënt moet in drie verschillende condities zoveel mogelijk verschillende patronen tekenen.

Meetpretentie: 

Het vaststellen van executieve functies en in het bijzonder visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen

Figure Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
FFT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel bestaat uit een pagina met 35 identieke vakken met vijf stippen. De cliënt moet in 1 minuut in een stippenpatroon (met eventueel afleidende figurale informatie op de achtergrond) unieke patronen maken door stippen met elkaar te verbinden.

Meetpretentie: 

De FFT meet het functioneren van planning en uitvoerende controlefuncties.

Normering: 

Nederlandse en Vlaamse normen, onderscheiden in 12 leeftijdsgroepen

Kloktest (Clock Drawing Test)

testfiche
Afkorting: 
Kloktest (CDT)
BeschrijvingTest: 

De kloktest kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en het toekennen van de score varieert eveneens naargelang de gebruikte methode. Sommige versies van de test tonen de cliënt een voorgetekende cirkel op een blad. De cirkel stelt een klok voor. De cliënt krijgt verbale instructies voor het uitvoeren van de test. Het soort instructies dat men de persoon geeft kan verschillen naargelang de gebruikte methode. De instructies kunnen worden herhaald als dat nodig is. In andere versies moet de cliënt de cirkel zelf tekenen en volgens de instructies van de testleider aanvullen.

Meetpretentie: 

De kloktest meet de visuo-constructieve vaardigheden en het planningsvermogen voor complexe activiteiten.

Bruikbaarheid: 

kinderen, volwassenen, ouderen, personen met dementie, personen met cognitieve stoornissen

Normering: 

Normen voor kinderen: 6-12 jaar. En normen voor volwassenen

Complex Figure Test (Rey Complex Figure Test and Recognition Trial)

testfiche
Afkorting: 
CFT (RCFT)
BeschrijvingTest: 

De CFT bestaat uit 4 onderdelen: de cliënt moet de complexe figuur eerst natekenen (kopie), de figuur wordt weggenomen en 3 minuten hierna moet de cliënt opnieuw de figuur tekenen, dit maal uit het hoofd (kortetermijn reproductie). Na ongeveer 30 minuten moet de cliënt opnieuw de tekening uit het hoofd tekenen, zonder dat dit op voorhand aan hem wordt verteld (langetermijn reproductie). Tot slot volgt er nog een herkenningsconditie (regocnitie), waarin de cliënt moet de fragmenten moet omcirkelen die deel uitmaken van de stimulusfiguur.

Meetpretentie: 

De CFT test meet de momentane verwerkingscapaciteit voor complex visueel materiaal.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld om stoornissen in het visuoconstructief vermogen en het visueel-ruimtelijk geheugen te diagnosticeren. De versie van Meyers & Meyers is daarbij één van de betere door zijn zorgvuldig gestandaardiseerde afname, exacte scoringscriteria, de beschikbaarheid van resultaten van psychometrisch onderzoek en uitvoerige Amerikaanse normen.

Normering: 

Amerikaanse normen van 6-89 jaar. Let op: voor de leeftijd 80-89 jaar dient men wegens de zeer kleine normgroep de normen met de nodige voorzichtigheid te gebruiken.