Volgehouden aandacht

Test of Everyday Attention for Children

testfiche
Afkorting: 
TEA-Ch
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 9 subtests:

 1. Ruimteschepen (selectieve aandacht)
 2. Tel mee (volgehouden aandacht)
 3. Trollen tellen (aandachtscontrole/switching)
 4. Ruimteschepen dubbeltaak (volgehouden aandacht, aandachtscontrole/switching)
 5. Speurtocht (selectieve aandacht)
 6. Tel mee dubbeltaal (volgehouden aandacht)
 7. Loop, sta stil (volgehouden aandacht, respons inhibitie)
 8. Omgekeerde wereld (aandachtscontrole/switching)
 9. Geheime code (volgehouden aandacht)
Meetpretentie: 

De TEA-Ch meet aandachtsproblemen bij kinderen.

Bruikbaarheid: 

De testbatterij kan gebruikt worden om selectieve aandacht, volgehouden aandacht en aandachtscontrole/switching in kaart te brengen. Het instrument kan niet gebruikt worden om een psychiatrische/gedragsdiagnose te stellen. Er kan echter wel een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt worden.

Normering: 

Nederlandse/Vlaamse normen voor kinderen van 6-16 jaar: geslacht (jongen/meisje), leeftijd (6-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15 en 15-16 jaar). Met inbegrip van klinische groepen ADHD en traumatisch hersenletsel. Australische normen voor kinderen van 6-16 jaar.

Test of Sustained Selective Attention

testfiche
Afkorting: 
TOSSA
BeschrijvingTest: 

De Test of Sustained Selective Attention bestaat uit een kort instructiegedeelte, een kort oefengedeelte en de 8-minuten test. De bedoeling van de test is dat er geluisterd wordt naar 240 groepjes van 2, 3, of 4 piepjes. Bij het detecteren van een groepje van 3 piepjes moet er zo snel mogelijk op de spatiebalk gedrukt worden. Drie piepjes is dus de 'target', 2 en 4 piepjes zijn de distractorstimuli.

Meetpretentie: 

De TOSSA meet auditieve aandacht, selectieve en volgehouden aandacht.

Bruikbaarheid: 

De TOSSA is een gecomputeriseerde test. Het instrument kan worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van aandachtsproblemen of aandachtsstoornissen, en wat de ernst ervan is. Belangrijk is wel dat de cliënt ernstige gehoorstoornis of auditief discriminatieprobleem heeft.

Normering: 

Er zijn 6 normgroepen:

 1. Gezonde normgroep
 2. CVA-rechts
 3. CVA-links
 4. Contusio cerebri
 5. Overige neurologie
 6. Whiplash Associated Disorder (WAD) type II patiënten.

Paced Auditory Serial Addition Task

testfiche
Afkorting: 
PASAT
BeschrijvingTest: 

De NLV is een test waarmee het premorbide intelligentie-niveau van cerebraal beschadigde patiënten geschat kan worden De test bestaat uit een serie woorden die een onregelmatige uitspraak hebben, dat wil zeggen niet de meest gebruikelijke uitspraakregels volgen. De cliënt moet deze woorden hardop voorlezen. De NLV geeft een goede schatting van het premorbide intelligentieniveau omdat de test hoog correleert met de (verbale) intelligentie en tamelijk ongevoelig is voor cerebrale beschadiging. De NLV-score is het aantal juist uitgesproken woorden. Met behulp van normtabellen wordt de NLV-score omgezet in een IQ-schatting. Er zijn normen voor twee leeftijdsgroepen: personen geboren na 1914 (N=1217) en voor personen geboren voor 1915 (N=1133).

Meetpretentie: 

De PASAT is een complexe taak die een beroep doet op de verdeelde aandacht, het werkgeheugen en de snelheid van informatieverwerking. Daarnaast speelt volgehouden aandacht een belangrijke rol.

Bruikbaarheid: 

Het instrument wordt vaak gebruikt bij MS (Multiple Sclerose). Er bestaat een verkorte test voor ouderen, die bestaat uit 2 subtaken en een langer interval tussen de getallen heeft. Er bestaat ook een speciaal aangepaste versie voor kinderen, waar gecompenseerd wordt voor beperkte rekencapaciteiten.

Normering: 

Nederlandse normen

Ruff 2 & 7 Selective Attention Test

testfiche
Afkorting: 
RUFF 2&7
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit een serie van 20 visuele zoek- en doorstreep opgaven. Alle ‘2’ en ‘7’ dienen door de cliënt te worden doorstreept. In de eerste 10 trials (de Automatic Detection trials) zitten de targets verstopt tussen afleidende stimuli (alfabetische letters). In de andere 10 trials (de Controlled Search trials) zitten de targets ook verstopt tussen afleidende stimuli, maar ditmaal zijn het andere cijfers.

Meetpretentie: 

 De RUFF 2&7 meet volgehouden en gerichte aandacht.

Normering: 

Amerikaanse normen, leeftijd, geslacht, educatieniveau

Test of Everyday Attention

testfiche
Afkorting: 
TEA
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 8 subtests: ‘map search’, ‘elevator counting’, ‘elevator counting with distraction’, ‘visual elevator’, auditory elevator with reversal’, ‘telephone search’, ‘telephone search dual task’ en ‘new materials’.

Meetpretentie: 

De TEA meet gerichte aandacht, volgehouden aandacht en het switchen van aandacht.

Bruikbaarheid: 

De testbatterij beschikt over 3 parallel versies.

Normering: 

Engels

D2 - Aandachts-en concentratietest

testfiche
Afkorting: 
D2-NL
BeschrijvingTest: 

De D2 is een test waarbij een kandidaat in een reeks letters met verticale streepjes binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk letters ‘d’ met exact twee verticale streepjes moet wegstrepen. De resultaten geven veel informatie over de snelheid en nauwkeurigheid van de kandidaat. Scores kunnen worden berekend over het werktempo, het aantal en soort gemaakte fouten, de totale prestatie, de concentratie prestatie en de variatie in werktempo. In het resulterende profiel kunt u zien of iemand (vergeleken met anderen) een zorgvuldige trage werker is, een snelle slordige werker of iets daar tussenin.

Meetpretentie: 

De D2 is een aandachtstest die visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen meet.

Bruikbaarheid: 

Vanaf zomer 2015 is er een digitale versie van de D2 beschikbaar.

Normering: 

Nederlandse kinderen en volwassenen (9-80 jaar). Er zijn aparte normen beschikbaar voor Vlaamse kinderen en volwassenen van 12-30 jaar.

Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test

testfiche
Afkorting: 
IVA Plus
BeschrijvingTest: 

De IVA Plus is een gecomputeriseerde test. Er zijn gedurende 13 minuten 500 trials van 1'tjes en 2'tjes die ofwel via het beeldscherm (visueel) ofwel via de koptelefoon (audio) worden gepresenteerd. Er zijn 250 visuele trials en ook 250 gehoortrials. De cliënt moet alleen op de 1'tjes reageren, en mag niet reageren op de 2'tjes.

Meetpretentie: 

De IVA Plus meet zowel visuele als gehoorimpulsiviteit en -onoplettendheid.

Bruikbaarheid: 

De IVA Plus wordt voornamelijk gebruikt als hulpmiddel tijdens het diagnoseproces van ADHD. De test is niet meer verkrijgbaar, maar is voortgezet als IVA-2.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen, gesplitst in leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-54, 55-65 en 66-99) en geslacht.

Bourdon-Vos Test

testfiche
Afkorting: 
Bourdon-Vos
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit een blad met 33 regels van elk 24 stippelfiguren. Per regel bestaat een derde van de figuren uit targets, namelijk de vierstipsfiguren. De overige non-targetfiguren zijn driestips- en vijfstipsfiguren. De vierstipsfiguren zijn vierkant- of ruitvormig geprint. De cliënt moet zo snel mogelijk en ononderbroken de vierstipsfiguren doorstrepen. Zowel de snelheid als de nauwkeurigheid worden gemeten.

Meetpretentie: 

De Bourdon-Vos meet aandacht en concentratie, onder andere vigilantie (het vermogen om gerichte aandacht vol te houden) en mentale snelheid.

Bruikbaarheid: 

De Bourdon-Vos test is af te nemen in alle gevallen wanneer bij een kind aandachts- en concentratieproblemen gesignaleerd of vermoed worden. Tevens is het een goed instrument voor selectiedoeleinden waarbij eisen worden gesteld aan snel en accuraat reageren.

Normering: 

Leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 jaar)

Bourdon-Wiersma

testfiche
Afkorting: 
BW
BeschrijvingTest: 

.

Meetpretentie: 

De BW is een aandachtstest die onder andere volgehouden aandacht, vigilantie (het vermogen om de gerichte aandacht vol te houden) en de mentale snelheid onderzoekt.

Normering: 

Vlaamse normgroepen: geslacht (mannen en vrouwen samen), leeftijd (20 ≤ 29 jaar, 30 ≤ 39 jaar, 40 ≤ 49 jaar, 50 ≤ 59 jaar, 60 ≤ 69 jaar en 70+) en aantal jaren educatie (≤ 12 jaar en > 12 jaar)