Links

      
Apollo Praktijk is een CRKBO-geregistreerde onderwijsinstelling die zich richt op praktijkgerichte vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering voor psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostisch werkers. De kernactiviteit is het verzorgen van onderwijs aan vakgenoten; cursussen en trainingen overal in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast worden vakinhoudelijke hulpmiddelen ontwikkeld en via deze website gedeeld, met als doel de kwaliteit en efficiëntie van het werk van vakgenoten te vergroten en daarmee de cliëntenzorg te verbeteren.

https://www.apollopraktijk.nl/

 

 

Metrisquare is an interactive platform that supports (neuro-) psychological testing and test/assessment development. The Metrisquare DiagnoseIS software, developed in close cooperation to several psychologists in both clinics and universities, handles all quantitative, statistical and objective aspects of the test, so that the test-assistant, psychologist or scientist can fully focus on qualitative aspects, observations and the client. More costly time is gained by the digital archives and automatically generated reports including graphs, drawings, comments regarding observations, results of measured cognitive functions and scores on applicable scales.

https://www.metrisquare.com

 

 

Het Vlaams Forum voor Diagnostiek vzw heeft tot doel kwaliteitsvolle diagnostiek in onderwijs, gezondheids-, welzijns- en arbeidszorg te bevorderen. De leden van het VFD zijn vertegenwoordigers van de verschillende universiteiten en hogescholen, van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ), van de centra voor ambulante revalidatie (CAR) en Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en Bepaling van personen met een arbeidshandicap (GTB-Vlaanderen) en van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS).

www.vlaamsforumdiagnostiek.be